Защо остеосаркома образува метастази?

Лечението на едно раково заболяване става по-трудно след появата на метастази или ако тумора се е разпространил извън органа, където е възникнал първоначално. Особено при метастатичният остеосарком, който представлява около 20% от всички диагнстицирани остеосаркоми, лечението е много предизвикателно, тъй като заболяването често се разпространява в белите дробове. Клиничният изследовател и онколог д-р Джеймс Мороу PhD е поел мисия да промени начина, по който се лекува метастатичния остеосарком, така че пациентите да имат шанс да живеят.

Докато приключвал следидпломните си изследвания в Университет Кейс Уестърн Резерв, д-р Мароу бил награден със стипендия на Медицинския институт Хауърд Хюз, което му позволило да изучава метастатичните тумори.

Разработвайки това проучване, през 2018 година д-р Мароу публикувал разработка в сп. Нейчър Медисин, която описвала ролята на генните подобрители при метастатичните тумори. Днес, като клиничен сътрудник в Dana-Farber Cancer Institute в Бостън, д-р Мароу дели времето си между пручването си за осетосаркома и лечението на малки пациенти в клиниката.

От Osteosarcoma Institute представят един разговор с д-р Мароу, за да разберем повече какво се задава на хоризонта по отношение на лечението на метастатичен осетосарком.

Може ли да ни обясните какво представляват метастазите и каква ралоя имат при остеосаркома?

Метастазирането е процес, при който раковите клетки, които първоначално се формират в основния тумор го напускат и се разпространяват в други части от тялото. Рака като цяло, особено остеосаркома, са много по-трудни за лечение веднъж като се образуват метастази.

Статистиките са отрезвяващи. При 70% от пациентите които са с метастатично заболяване не се достига до излекуване, докато при пациентите без метастази се постига излекуване в 70% от случаите. Лечението на пациенти ми служи като критичен мотиватор за моите изследвания, защото виждам от първа ръка въздействието, което новите подходи към лечението могат да имат за отделните пациенти и техните семейства.

Може ли да споделите повече информация за проучването Ви, което включва генните подобрители и как те са свързани с метастазите?

Мислете за генните подобрители като за превключватели, които включват или набират генната експресия. Сами по себе си те не са гени, но са ключовите двигатели на клетъчна идентичност. Във всеки определен клетъчен тип може да има хиляди или стотици хиляди генни подобрители, които образуват нещо като верига в клетката.

„Открихме, че има сериозно препрограмиране на клетката, което се случва, когато остеосаркомът придобие способността да метастазира и това се оказва ключов двигател на тази способност“ – д-р Мароу PhD

Проучването ми изучава ролята на подобрителите при метастатичния осетосарком. Открихме, че е налице сериозно препрограмиране на клетката, което се случва, когато остеосаркомът придобие способността да метастазира и това се оказва ключов двигател на тази способност.

Какви бяха някои от различията, които установихте в подобрителите при метастатичен остеосарком и при не-метастатичен такъв?

Когато разгледахме много детайлно разликите в средата на подобрителите в неметастатична остеосаркомна клетка и метастатична такава, видяхме, че има много промени в генома на метастатична остеосаркомна клетка, които в крайна сметка променят гените, които клетката изразява.

Погледнато още по-систематично, открихме че има специфични зони с неслучайни области с придобита усилваща активност и загубена усилваща активност. Тези промени изглежда се съсредоточават върху определени гени.

Огледахме гените в метастатични клетки, където видяхме силно увеличено подобряващо действие и се попитахме: „Ако променим функцията на този ген или го изключим, можем ли да ограничим способността за метастазиране на остеосаркомната клетка?“ Отговорът, който открихме беше „да“. Не само тези промени се случват по определен начин, но те са функционално критични за способността на тази клетка да метастазира.

В крайна сметка, как това изследване ще бъде от полза за пациентите с остеосарком?

Наличието на метастази ни дават яснота колко трудно ще бъде лечението при даден пациент. Само ако можем наистина да разберем биологията на метастазите, можем да намерим работещ начин да ги лекуваме. Знаем, че стандартната химиотерапия не върши добра работа при лечението на метастатичен остеосарком. Надяваме се, че това което научихме за биологията на метастазите от това проучване ще отвори пътища за развитието на иновативни стратегии за лечение. В интерес на истината, част от тази разработка вече се случва.

Каква е ролята на финансирането, което прави възможно Вашето изследване?

Като педиатрични онколози и учени, които изучава детските видове рак, не сме в завидна ситуация и имаме много по-малко финансиране отколкото колегите, които изучават раковите заболявания при възрастни. Част от причините за това, слава Богу, са че тези видове рак се срещат много по-рядко отколкото туморите при възрастни, но това не прави педиатричната онкология по-малко важна.

Тъй като финансирането на проучвания на педиатрични ракови заболявания, като остеосаркома, не са широко разпространени, организации като Osteosarcoma Institute са критично важни за прогреса на работата ни. Особено в началната фаза, филантропското финансиране е горивото, което задвижва откритията, които могат да доведят до създаването на нови терапевтични постижения.

Източник: https://osinst.org/metastatic-osteosarcoma/