Научно проучване показва, че Ифосфамид може да бъде успешно лечение при някои пациенти със Сарком на Юинг

Научно проучване показва, че Ифосфамид може да бъде успешно лечение при някои пациенти със Сарком на Юинг

Нови открития от голямо клинично проучване биха могли да помогнат на лекари и пациенти, които са с рецидиви или са резистенти към лечение на сарком на Юинг- рядка форма на рак, който се формира в костите и меките тъкани около тях.

Проучването включва хора със сарком на Юинг, чиито туморовидни образувания не се смаляват въпреки провежданата терапия или рецидивират след нея.  В научната работа, пациенти, които са получили химиотерапевтика Ифосфамид са живели приблизително 5 месеца по-дълго в сравнение с тези, които са приемали комбинация от двата химиотерапевтика Топотекан и Циклофосфамид.

Новите открития са от първото клинично проучване на случаен принцип във фаза 3, което сравнява най-често използваните химиотерапевтични схеми за рецидивиращ сарком на Юинг.

Такива клинични проучвания са предизвикателство от части поради ниската честота на заболяването, което се проявява най-често в юношеска възраст. В САЩ например са диагностицирани около 200 човека на година.

В проучването пациентитите със сарком на Юинг, които са с рецидиви или са спрели да отговарят на лечението, получавали високи дози Ифосфамид, са живели средно 15,4 месеца, в сравнение с 10,5 месеца при тези, които са получавали Топотекан и Циклофосфамид, според резултатите от проучването rEECur. Резултатите са докладвани на ежегодната среща на „Американската асоциация по клинична онкология“ на 5 юни.

„Преди проучването rEECur, основата за избиране на лекарства при пациенти с рецидивирал или резистентен на лечение сарком на Юинг беше слаба.“, каза доц. д-р Мартин Маккейб, ДМ от Университета на Манчестър в Обединеното кралство, който представи резултатите на срещата.

С новата информация лекарите ще имат възможност да използват базата данни от проучването, когато говорят с пациентите си за това кой медикамент е най-ефикасен и/или има най-лошите странични ефекти, отбеляза той.

Д-р Маккейб и неговите колеги са оценили четири химиотерапевтични схеми по време на проучването, което е започнало като фаза 2. Настоящата работа, която сега вече е във фаза 3, все още набира пациенти и събира информация и за друга схема на лечение – Карбоплатин и Етопозид.

„Това е едно важно и амбициозно проучване“, каза д-р Кристин Хеске, ДМ, изследовател на тема сарком в Отдела по педиатрична онкология към националния институт на карцинома, която не е замесена в изследването. „Проучването опита да дефинира най-ефективната схема за рецидивиращ сарком на Юинг и предостави някои полезни данни.“

Нова потенциална възможност за лечение при някои пациенти

Когато проучването започва през 2014 г., участниците в него са разпределени на случаен принцип да получат една от четирите схеми на лечение: Топотекан + Циклофосфамид, Иринотекан + Темозоломид, Гемцитабин + Доцетаксел или високи дози Ифосфамид.

По време на тази част от проучването групите пациенти, които са били на схема на лечение Иринотекан + Темозоломид , както и тези на Гемцитабин + Доцетаксел, са имали по-ниски нива на туморен отговор в сравнение с други пациенти, според констатациите докладвани през 2020 г. Изследователите спряха да набират пациенти в тези групи за лечение.

Нужни са повече данни, за да може да се разбере по-добре как действието на високи дози Ифосфамид се сравнява с действието на Иринотекан + Темозоломид и Гемцитабин + Доцетаксел, според Д-р Хеске. Въпреки това тя предвижда, че лекарите вече биха приели варианта да предлагат високи дози Ифосфамид на пациентите с рецидивиращ или резистентен на лечение сарком на Юинг. Научното проучване се спонсорира от Cancer Research UK, Европейската комисия и Университета на Бирмингам.

Международно усилие в борбата с рядкото заболяване

Повечето пациенти със сарком на Юинг, който не се е разпространил извън първоначалната си локализация, реагират добре на химиотерапията. Но при пациентите със сарком, който не отговаря на терапията или рецидивира въпреки лечението, шансовете за оцеляване са ниски. Проучването rEECur се фокусира над тази група пациенти.

Данните представени пред „Американската асоциация по клинична онкология“ са базирани на 146 пациенти от фаза 3, на възраст между 4 и 49 години.

Учените разглеждат общата преживяемост, както и преживяемостта без събития, което е времето след началото на лечението, през което пациента е в ремисия.

При средно проследяване от 40 месеца, пациентите, които са лекувани с Ифосфамид имали средна преживяемост в ремисия от 5,7 месеца, в сравнение с 3,7 месеца за пациенти, получавали Топотекан + Циклофосфамид.

И двете лечения довели до сходен процент фебрилна неутропения, състояние, което се характеризира с висока температура и нисък брой неутрофили. То се е проявило в 25% от пациентите и от двете групи.

Ифосфамидът се свързва със сериозни странични ефекти засягащи мозъка, като например енцефалопатия, както и с остри бъбречни заболявания, въпреки че са докладвани в под 10% от пациентите.  Пациентите от групата на Ифосфамид са били по-склонни да преустановят лечението поради страничните ефекти.

Надграждане върху нови открития

По време на дискусията за резултатите от проучването, осъществила се на годишната среща на „Американската асоциация по клинична онкология“, Д-р Маккейб казва, че разликите в преживяемостта между химиотерапевтичните схеми са малки и че са необходими нови лечебни подходи за заболяването.

„Ясно е, че трябва да можем да се справяме по-добре“, съгласи се Катрин Джейнуей, ДМ, която лекува пациенти със сарком на Юинг в Института по злокачествени заболявания на Dana-Farber и обсъди проучването на rEECur на срещата.

  Анормалният протеин, предизвикващ сарком на Юинг при около 90% от пациентите- EWS/FLI1 протеин – е труден за таргетиране с лекарства, отбеляза Д-р Джейнуей. Лекарите са разчитали на химиотерапията, тъй като по-новите лечебни методи, като имунотерапия, не са показали ефективност срещу болестта, добави тя. Но изследване проведено от консорциума „Fusion Oncoproteins in Childhood Cancers“ (FusOnC2), подкрепян от „Cancer Moonshot“, може да разкрие начини за преодоляване на това предизвикателство.

„Развълнувани сме от данните, излизащи от Cancer Moonshot”, каза д-р Джейнуей. Междувременно потенциални нови лечения за саркома на Юинг, включително таргетни терапии, се оценяват в клинични проучвания.

Резултатите от rEECur биха могли да помогнат на изследователите, провеждащи клинични проучвания, да изберат химиотерапевтични схеми, които да използват като основа за комбинации с таргетни терапии, според д-р Хеске.

“Няколко нови агента в момента са в клинични тестове или скоро ще бъдат“, каза тя. „Мисля, че може да видим някои от тези лекарства, добавени към гръбнака на Ифосфамид.“

Източник: „Ifosfamide May Be Treatment of Choice for Some People with Ewing Sarcoma, Trial Shows”, Trial Results May Help Inform Treatments for Ewing Sarcoma – NCI (cancer.gov)