Непознатата КРИОАБЛАЦИЯ

Криохирургичната аблация е нова техника за лечение на ракови заболявания, одобрена от Администрацията по храните и лекарствата на Съединените щати (FDA) през 1998 година.

Принцип на криохирургията

Криохирургията е важна аблационна техника за лечение на тумори. Тя разрушава тумора посредством цикли от замразяване до -160оС и последващо размразяване. Разрушителния ефект на криохиругията върху туморите идва от два основни механизма – единия незабавен, а другия с отложено действие. Първият е унищожителния ефект от замразяването и размразяването на клетките, което води директно до дехидратирането и чупенето на раковите клетки или до намаляването на достъпа на кислород на тумора и последваща смърт на раковите клетки. След криохирургията, мъртвата тъкан на тумора действа на мястото като антиген, който стимулира имунен отговор. Освен това, след тази порцедура раковите клетки са по-чувствителни към химио- и лъчетерапия, което увеличава ефекта им.

Как се прави криохирургия

Криохирургията са изпълнява по интраоперативен, ендоскопски или подкожен начин. Подкожното замразяване е най-често използвания метод, който включва вкарването на криосонди в тумора под ръководството на ултразвук или компютърен томограф и инжектиране на газ аргон за бързо намаляване на вътрешната температура на тумора, последвано от инжектиране на газ хелий за затопляне на ледената топка. Тази процедура се повтаря поне два цикъла.

По време на криохирургията пациента е под пълна упойка. Обикновено пункцията се извършва под ръководството на образно изследване – утразвук или компютърен томограф, за да може да се наблюдава процеса в реално време. Хирургичните методи включват подкожна пункция, отворена зрителна пункция и ендоскопска пункция. Под ръководството на ултразвук или позициониране на компютърен томограф, аргона е внимателно инжектиран в тумора и се активира пръв. Аргонът се разпространява бързо по повърхността, за да се получи охлаждащ ефект и болната тъкан се замразява до минус 140℃~170℃ в рамките на 15 секунди. След 15 – 20 минути, аргона се спира и се започва с хелия. Газът хелий може да се използва за бързо разширяване на върха на сондата и бързо загряване на патологичната тъкан в състояние на ултраниска температура. Температурата на патологичната тъкан може да се повиши от -140℃ до 20℃- 40℃ над нулата, така че да направи бърза хипертермия. Изчаква се 3 до 5 минути и процедурата по замразяване и размразяване се повтаря поне още 2 пъти. Замразяването продължава докато ледената топка покрие целия тумор и обкръжаващата нормална тъкан с 5-10 мм.

При по-големите тумори, често се вкарват няколко криосонди едновременно. Необходими са поне 2 или 3 цикъла.

Посредством криохирургията болната тъкан може да се разруши изцяло. Скоростта, времето и температурата на замразяване и размразяване, както и размера и формата на зоната, могат да бъдат наблюдавани в реално време посредством утразвук или компютърен томограф и могат да бъдат внимателно настроени с помощта на компютър. По-важното е, че след като замразяването и размразяването са ограничени само до върха на сондата, пръчката няма да причини студено или горещо увреждане на тъканите по пътя на пункцията до тумора.

Предимства на криохирургията

 1. Криохирургията е локализирана, независима и минимално инвазививна процедура. Може да се използва като самостоятелен метод за лечение на рак, а може да бъде и част от комбинирано лечение в съчетание с традиционните методи на лечение, като операция, химио- и лъчетерапия.
 2. Комбинирането на криохирургията с изрязване на тумора може да бъде от полза, тъй като замразяването му преди операцията минимизира риска от разпространение на раковите клетки по време на изрязването.
 3. Освен че щади здравата тъкан, криохирургията може да бъде повтаряна колкото е необходимо, за да разруши цялата раковата тъкан с по-малко увреждане, отколкото при операцията.
 4. Когато тумора не е отстранен след замразяването, особено при подкожната криохирургия, инраоперативната загуба на крав е малка и след оперативния дискомфорт е минимизиран, така че пациента се възстановява бързо.
 5. Криосондите са относително малки (обикновено 1.4 – 2 мм в диаметър) и затова могат да се използват в минимално инвазивни хирургични процедури.
 6. Няма значителни странични ефекти, както при лечението с химио- и лъчетерапия.
 7. Криохиругията лесто се напасва за лечение на тумори, които се намират близо до големи кръвоносни съдове и затова не могат да бъдат премахнати с операция. С криохирургия могат да се лекуват както малки, така и големи тумори (с диаметър по-голям от 5 см), както и самостоятелни или множество тумори. Поради термично освобождаващия ефект на кръвния поток в кръвоносните съдове, криохирургията не може лесно да причини увреждане на големите кръвоносни съдове, така че този метод може да се използва при тумори съседни на основните кръвоносни съдове, които не могат да бъдат премахнати хирургично.
 8. С криохирургията се цели локален ефект, а именно разрушаването на място на неоплазма, устойчива на традиционните методи на лечение, но тя предизвиква и имунологична реакция (криоимунологична реакция) срещу рак за премахване на остатъчни или метастатични тумори.
 9. Криохирургията има синергичен ефект с химио- и лъчетерапията. След прилагане на палиативна криохихургия, дозата и продължителността на химиотерапията могат да бъдат намалени, възникването на усложнения вследствие на химио – и лъчетерапията могат да бъдат ограничени, локално напредналият тумор може да бъде добре контролиран или прогресията на тумора може да бъде забавена.

Приложение на криохирургията

Почти всички паренхимни тумори могат да бъдат третирани с криохихургия. Сред тях е и остеосаркома и други доброкачествени или злокачествени лезии, както и тумори на меките тъкани. Този метод се препоръчва и при:

 • Рак на черния дроб, на белия дроб, на бъбреците;
 • Рак на яйчниците, вагинален рак, на гърдата;
 • Рак на тестисите, уринарен, рак на панкреаса, на простата и други;

Криохирургията е все още слабо разпространена. Едно от местата, в които се прилага е болницата за ракови заболявания FUDA в Китай. Те работят с тази технология от 2000 година и имат повече от 10 000 пациенти, на които е приложена.

Източник: http://en.fudahospital.com/treatment/therapies/665.html