Биопсия при саркоми

Биопсия при саркоми

Като цяло, биопсията представлява извличане на малко количество тъкан от тумора за микроскопско изследване. Въпреки че често се подценява, това е може би най-важната стъпка в подхода към тумора.

Има някои правила за процедурата на биопсия:

1. Тъканите, които неизбежно ще бъдат замърсени с туморна тъкан при извършване на биопсия, трябва да бъдат напълно отстранени заедно с тумора по време на основната операция. Поради тази причина жизненоважните тъкани не трябва да се замърсяват по време на биопсия.

2. Зоната на биопсия не трябва да усложнява последващите операции и не трябва да влияе неблагоприятно на резултатите.

3. Биопсичният материал трябва да се вземе в достатъчно количество и от местата, които ще дадат необходимата информация на патолога.

4. Матиралъто т биопсията трябва да бъде оценен от патолог с опит в саркомите или тумори на мускулно-скелетната система.

5. Биопсия трябва да се извърши от хирурга, който ще извърши основната хирургична интервенция при възможност.

Има четири вида биопсия, използвани за тази цел:

1) Аспирационна биопсия с тънка игла (FNAB): Това е по-малко предпочитан метод за диагностициране на мускулно-скелетни тумори.

2) Tru-Cut или Jamshidi (Trocar) иглена биопсия: Това е методът, който трябва да бъде предпочитан на първо място. Извършва се под локална анестезия в подходящи среди, като се вземат предвид условията на стерилизация. В зависимост от това дали туморът е в мека тъкан или кост, се използват различни игли. Масата може да бъде палпирана или биопсирана с ултразвук.

3) CT-асистирана иглена биопсия: Предпочита се за области, които могат да бъдат достигнати само с помощта на компютърна томография. Въпреки че се извършва от рентгенолог в радиологичното отделение, входните точки на кожата трябва да бъдат определени от хирурга, който ще планира основната хирургична интервенция. По този начин може да се предотврати замърсяването на жизненоважни тъкани с туморна тъкан.

4) Отворена биопсия: Това е хирургична процедура, която изисква обща анестезия и изисква достатъчно тъканна проба чрез малък разрез. Предпочита се за видове тумори, при които патологът изисква голямо количество тъкан за окончателна диагноза. Това са редки тумори, които могат да причинят диагностични затруднения според информацията, получена от предварителни проучвания, или тумори, локализирани в области, които са трудно достъпни чрез иглена биопсия.

Биопсията е изключително важна стъпка. Тя може да предопредели бъдещето лечение и развитие на тумора, тъй като има възможност той да бъде „пръснат“ и да доведе до множество разсейки в други органи или кости. Саркомите стават много агресивни ако се подходи към тях неправилно.

Съвети:

  • Пристъпвайте към биопсия само ако сте сигурни, че сте при правилния специалист, който познава саркомите (или съответния вид заболяване, за което има съмнения) и знае как да направи биопсията;
  • Задавайте въпроси преди процедурата – какви са рисковете, колко време ще отнеме да излязат резултатите, кога ще започне лечението. Критично важно е лечението да започне скоро след взимането на биопсията защото тумора може да агресира и да доведе до нежелани последствия;
  • Все повече клинични проучвания доказват, че неинвазивните методи са предпочитани при саркомите;
  • Потърсете няколко мнения;
  • Не бързайте с избора на специалист – няколко дни не са фатални. Но последствията от неправилно направена биопсия биха могли да бъдат. Прочетете, посъветвайте се, направете информиран избор;