Най-важното за лечението на тумори в костите и меките тъкани

Най-важното за лечението на тумори в костите и меките тъкани

Успехът на лечението на рак на костите и меките тъкани зависи от РАННАТА диагностика и, може би по-важното, от координираните диагностични и терапевтични процеси, които изискват знания, опит и умения на мултидисциплинарен екип от специалисти.

Ако всички тези условия не са изпълнени, пациентите губят изключително ценно време с недостатъчни или дори вредни диагностични и терапевтични интервенции, защото не могат да намерят или да стигнат до точния начин налечение за своя проблем. След този момент, за съжаление, дори най-модерните и напреднали технологии и медикаменти може да не са достатъчни, за да компенсират загубеното време и да коригират предишните грешки. Докато в началото може да се предложи лечение с по-ниска заболеваемост, по-ниска икономическа тежест и по-висок процент на успеваемост, в случай на напреднало заболяване, дори и да предоставим лечение, което е изключително сложно и е почти чудотворно, може да не успеем да спасим живота на нашите пациенти поради прогресиращо системно заболяване (метастази).

Решаващи аспекти на тези заболявания са, че те се срещат рядко в сравнение с други видове рак и тяхното лечение е изискващо и сложно. Следователно, необходимият опит и знания са достъпни само чрез експерти и центрове, които са специализирани в тази област. Очевидно е много важно да знаете и да правите това, което е правилно. Въпреки това, също толкова важно е да се образова обществеността за тези заболявания и техните методи за лечение и да се гарантира, че пациентите ще стигнат до точния адрес в точното време.