Процедура за ТЕЛК

Процедура за ТЕЛК

При открито заболяване и поставена диагноза, детето има право на решение от ТЕЛК за определяне на степента на инвалидност и изплащане на ежемесечна помощ. За да кандидатствате е необходимо да направите следното:

Взимате всички налични документи, с които разполагате доказващи заболяването, като:

✔️ Документ от образна диагностика, например ЯМР доказващ наличието на заболяването;

✔️ Хистология от направена биопсия;

✔️ Епикриза от болницата, в която се провежда лечение, ако е започнато такова в България;

✔️ Епикриза от операция, ако е правена.

С тези документи се отива при педиатъра на детето. Той издава направление N8 за телкова комисия. След като имате всички документи, единия родител ги подава на ул. Димитър Греков N2. Тук ще направим уточнението, че говорим за гр. София. Ако сте от друг град, просто трябва да отидете в съответния ТЕЛК;

Там приемат документите и дават номер, с който можете да проследите развитието на Вашия случай ако не получите писмо (изпращат го по пощата и вероятността да се загуби е сериозна, така че пазете този номер). След което се чака писмо или обаждане от тях за точен ден и час за явяване на телкова комисия (някъде около 2 до 3 седмици). В зависимост от състоянието на детето, не е необходимо то да присъства. Достатъчно е родителя да представи документите. След като имате насрочен ден и час, отивате на ул. Пловдивско поле N6 (в двора на УСБАЛ по Онкология в гр. София, жк Дървеница). За да стигнете до ТЕЛК-а трябва да се влезе в двора през главния вход, след това в ляво се заобикаля болницата, отново в ляво по асфалтов път около 100-200 метра, в дъното има малка сграда от дясно. Там комисия преглежда всички документи и излизат със становище веднага на място, а то е колко процента ще бъде ТЕЛК-а и за колко години ще е активен. Дават Ви документа веднага, но имайте предвид че прибират оригиналите на гореизброените документи. След това се чака 1 месец от датата на комисията и отново се отива на ул. Димитър Греков N2 (за гр. София), за да се сложи печат върху листа който са ви дали с телковото решение. След като имате и печат, отивате в социалните по местоживеене. Там се попълват няколко декларации – за инвалиден талон, за паркиране на автомобил, за карта за градския транспорт, за годишна винетка на лек автомобил и за ежемесечно финансово социално подпомагане, като сумата се определя на база колко процента инвалидност са дали от комисията. Задължително в социални грижи ще трябва да представите и удостоверение за банкова сметка, издадено от банката Ви, за да могат по тази сметка да бъдат превеждани сумите.

Нещо много важно: ТЕЛК-а ще бъде изплатен със задна дата. Изплащането ще започне от датата на първия документ доказващ заболяването (например първия ЯМР). От тази дата до деня, в който сте се явили на телкова комисия се изплаща 50% от определената Ви сума. А от деня на комисията нататък в цял размер.