Саркома

Саркома – всичко, което един човек трябва да знае за заболяването: видове, описание, симптоматика, варианти на лечение;

Саркомите са злокачествени тумори, които се развиват в костта и/или в меките тъкани. В световен мащаб те представляват около 1% от всички видове ракови заболявания при възрастни хора и приблизително 15% от онкологичните заболявания при децата.

Саркомите могат да се появят на различни места в тялото:

 • 40% се появяват в долните крайници (крака, глезени, стъпала);
 • 15% се появяват в горните крайници (рамене, ръце, китки);
 • 30% се появяват в гръдна стена/корем/таз;
 • 15% се появяват в главата и врата;

Саркомите се отнася към голяма група ракови заболявания в костите и/или меките тъкани. Има повече от 70 известни под-вида.

Костните саркоми – първичен костен саркоми са тумори, които се формират в костта. Повече от една трета от костните саркоми се диагностицират при хора под 35 годишна възраст. Повечето от тях засягат деца. Най-често срещаните са:

 • Остеосарком
 • Сарком на Юинг
 • Хондросарком
 • Хордома
 • Фибросарком

Саркомите на меките тъкани започват в мускулите или съединителната тъкан на тялото. За разлика от костните саркоми, тези на меките тъкани засягат основно възрастни хора. Въпреки това, някои типове като рабдомиосарком най-често се срещат при деца. Видове:

 • Ангиосарком
 • Десмопластични малки кръглоклетъчни тумори
 • Лейомиосарком
 • Липосарком
 • Злокачествен тумор на обвивката на периферните нерви
 • Злокачествен шваном
 • Миксофибросарком
 • Рабдомиосарком
 • Синовален сарком
 • Недиференциран плеоморфен сарком

Поради рядкостта и спецификата на този вид онкологично заболяване, критично важни са две неща:

 • Да се лекува от МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП с опит в лечението точно на саркоми;
 • Да се потвърди диагнозата с второ мнение – лечението да започне след две независими хистологични изследвания.;