Какво представлява лъчетерапията

Материалът е одобрен от Cancer.Net Editorial Board, май, 2022 г.

Какво представлява лъчетерапията

Лъчетерапията е един от начините за лечение на ракови заболявания, при което се използват високо енергийни рентгенови лъчи или други частици, които унищожават раковите клетки. Лекарите, които са специалисти в назначаването на лъчетерапия се наричат радиационни онколози. Обикновено терапевтичният режим включва определен брой курса за даден период от време.

Лъчетерапията може да лекува различни видове ракови заболявания. Тя се използва и в комбинация с други методи на лечение, като химиотерапия и/или хирургична операция.

Този материал дава общ преглед върху лечението с лъчетерапия, различните видове и защо се използва при лечение на ракови заболявания.

Какъв е ефекта на лъчетерапията върху раковите заболявания?

Раковото заболяване се появява когато здравите клетки се променят и започват безконтролно да растат да се размножават. Всички клетки в тялото минават през цикъл на растеж, делене и множене. Раковите клетки минават този процес по-бързо от нормалните клетки. Лъчетерапията разрушава ДНК на повредените клетки, така че да спрат да растат или да изчезне напълно.

За разлика от другите методи на лечение на ракови заболявания, които засягат цялото тяло, като химиотерапията, обикновено лъчетерапията се прилага локално. Това означава, че тя засяга само тази част от тялото, където се е намира тумора. По време на лечението, някои здрави тъкани намиращи се в близост до раковото образувание могат да бъдат унищожени, но те се възстановяват след приключване на лечението.

Има различни видове лъчетерапия и начина им на въздействие върху раковите клетки се различава.

Какви са целите на лъчетерапията?

Те зависят от съответния тип раково заболяване и дали и къде се е разпространило. Лъчетерапията може да бъде назначена като самостоятелно лечение или като част от план за лечение, включващ различни терапии. Някои от начините, по които може да се използва лъчетерапията включва:

 • Като основно лечение. Често целта на лечението с лъчетерапия е да се премахне изцяло раковото образувание и да се стопира повторно му появяване;
 • Преди други методи на лечение. Лъчетерапията може да бъде приложена преди други методи на лечение, като хирургическа операция, за намаляване на големи тумори. Това се нарича „неоадювантна лъчетерапия“;
 • След други методи на лечение. Лъчетерапията може да се приложи след други методи на лечение, за да унищожи останали ракови клетки, ако има такива. Това се нарича „адювантна лъчетеарпия“;
 • За облекчаване на симптомите. Лъчетерапията може да се използва и за облекчаване на симптомите на раковото заболяване. Това се нарича „палиативна лъчетерапия“;

Лъчетерапията се използва при лечението на много и различни видове ракови заболявания. По време на лечението си, повече от половината онкологично болни пациенти, получават един или друг тип от нея. За някои ракови заболявания, лечение само с лъчетерапия е достатъчно ефективно. Други –реагират на комбинация от методи на лечение. Лъчетерапията може да се използва и при повята на рецидив или метастатични ракови заболявания. Рецидивиращ рак е този, при който тумора се появява отново след лечение.

Лъчетерапия с външен лъч

Най-често използвания вид лъчетерапия е тази с външен лъч. При нея радиацията идва от машина извън тялото. Тя се прилага при лечение на големи зони от тялото, когато е необходимо. Машината, наречена линеен ускорител създава радиационен лъч за рентгенова или фотонна лъчетерапия. Специализиран компютърен софтуер настройва много точно големината и формата на лъча. По този начин се атакува само тумора като се избягва нараняването на околните здрави тъкани.

Обикновено лечението с лъчетерапия се провежда всеки делничен ден в продължение на няколко седмици. В случаите когато то се прилага на главата, шията или мозъка, се използват фиксираща форма или пластмасова мрежеста маска, за да помогнат на пациента да остане неподвижен и лекуващия екип да е сигурен, че лъчът достига една и съща област при всяка сесия.

Видове лъчетерапия с външен лъч

 • Триизмерна конформна лъчетерапия (3D-CRT). По време на този тип лъчетерапия, с помощта на компютърен томограф (КТ) или ядрено магнитни изображения се създава детайлна триизмерна картина на тумора. Лекуващият екип използва тези изображения, за да насочи лъча. Посредством тази техника, спокойно могат да се използват по-високи дози на лъчетерапия по време на лечението и да се намали увреждането на здрава тъкан. Този метод намалява и страничните ефекти.
 • Лъчетерапия с модулиран интензитет (IMRT). Това е по-сложна форма на лъчетерапия. С нея интензитета на радиация е различен. Това е разликата с обикновената 3D-CRT лъчетерапия, при която лъчите са с един и същи интензитет. Лъчетерапията с модулиран интензитет се цели в тумора и не засяга здрава тъкан по-успешно.
 • Протон терапия. Този вид терапия използва протонни лъчи вместо рентгенови. Протона е положително заредена частица. Заредени с високи нива енергия, протоните могат да унищожат раковите клетки. Протона стига до тумора и го зарежда с определена доза лъчетерапия. За разлика от рентгеновите лъчи, при този тип лечение много малка доза радиация излиза извън тумора. По този начин се ограничава нараняването на околните тъкани. Протон терапията е относително нов вид лечение, което изисква специално оборудване. Понастоящем се използва при лечението само на определени видове ракови заболявания.
 • Лъчетерапия ръководена от изображения (IGRT). Изображенията се правят точно преди и по време на лечението и се сравняват с образите, направени преди началото на лечението. Това помага на лекарите да позиционират радиационния лъч възможно най-точно.
 • Стереотактична лъчетерапия (SRT). По време на лечението се използва силна, добре премерена доза насочена в малка туморна зона. Пациентът трябва да стои напълно неподвижно. Рамка за глава или индивидуални форми на тялото помагат за ограничаване на движението. Обикновено този тип лъчетерапия се назначава като единствен метод на лечение или с ниска честота от по-малко от 10 сесии. Възможно е при някои пациенти да е необходим повече от един курс SRT.

Вътрешна лъчетерапия – наричана още брахитерапия. Това е метод, при който радиоактивния материал е поставен в самия тумор или тъканта около него. Имплантите могат да бъдат постоянни или временни. При този начин на лечение е възможно да е нужен болничен престой.

Видове вътрешна лъчетерапия:

 • Постоянни импланти – те представляват малки метални семенца, които съдържат радиоактивен материал. Капсулите са с размер на оризово зърно и насищат с радиация зоната около мястото, където са имплантирани. Възможно е малка част от радиацията да се разпространи извън тялото на пациента, което изисква веднага да се вземат необходимите мерки за предпазване на хората в близост. С течение на времето дозата на радиация в имплантите намалява. Неактивните семенца остават в тялото.
 • Временна вътрешна лъчетерапия – този тип лъчетерапия може да се приложи през игла, през малка тръбичка, наречена катетър или през специален апликатор. Радиацията остава в тялото от няколко минути до няколко дни. Лечението трае няколко минути. В някои случаи отнема и повече време. Тогава пациента остава в индивидуална болнична стая, за да се ограничи облъчването на странични хора.

Другите възможни опции на лечение с лъчетерапия включват:

 • Интраоперативна лъчетерапия (IORT) – при този метод на лечение радиацията се прилага върху тумора оперативно чрез използване на външна или вътрешна лъчетерапия. При него е възможно хирурзите да преместят здравата тъкан от пътя на лъча, така че да не я наранят. Този метод е подходящ когато в близост до тумора има важни органи.
 • Системна лъчетерапия – при този вид пациентите поглъщат или им се инжектира радиационен материал, чиято цел са раковите клетки. Той се отвежда от организма през урината, слюнката или потта. Тези течности са радиоактивни и хората в близост трябва да вземат съответните предпазни мерки според препоръките на медицинския екип. Пример за системна лъчетерапия е радиоактивната йодна терапия (RAI; I-131) при рак на щитовидната жлеза.
 • Радиоимунотерапия – това е вид системна терапия. По-конкретно, тя използва моноклонални антитела, които са протеини, които са привлечени от много специфични маркери от външната страна на раковите клетки, за да приложат радиация директно на тумора. Тъй като това лечение използва тези специфични антитела, то и ефекта върху околната нормална тъкан е по-малък. Пример за такава терапия е ибритумомаб (Зевалин), който се използва при лечението на някои лимфоми.
 • Радиосенсибилизатори и радиопротектори – все още се провеждат клинични проучвания за този тип лъчетерапия. Радиосенсибилизаторите са вещества, които помагат на лъчетерапията да разруши туморите по-успешно. Радиопротекторите са вещества, които защитават здравата тъкан около зоната, в която се прилага лечение. Примери за радиосенсибилизатори са флуороурацил и цисплатин. Амифостина е пример за радиопротектор.

Безопасна ли е лъчетерапията за пациентите и техните семейства?

Повече от 100 години лекарите използват лъчетерапията като средство за лечение на ракови заболявания.

Както и останалите видове терапии, и лъчетерапията причинява странични ефекти. Обсъдете с лекарския екип, който води лечението Ви какво можете да очаквате и какво ще усетите по време и след прилагането му. По време на лъчетерапията, повечето пациенти не усещат болка. Страничните ефекти се появяват бавно и могат да се засилят с течение на времето. Те могат да включват – промяна и потъмняване на кожата, дискомфорт, както и много други в зависимост от това в коя част на тялото е приложено лечението.

Лечението с лъчетерапия леко увеличава риска от развитие на вторично раково заболяване в бъдеще. Но, при много хора то унищожава съществуващото в този даден момент заболяване. В голяма степен това компенсира малкия риск от възможна поява на ново заболяване в бъдещ неопределен период.

По време на външната лъчетерапия, пациента не излъчва никаква радиация след лечението. Тя остава в помещението където е приложена.

От друга страна, вътрешната лъчетерапия води до излъчване на радиация от пациента. В резултат посетителите трябва да спазват следните правила за безопасност, освен ако няма други указания, дадени от лекуващия лекар:

 • Бременни или деца под 18 години да не посещават пациента;
 • Да стоите на поне 2 метра от леглото на пациента;
 • Да ограничите престоя при пациента до 30 минути дневно;
 • Постоянните импланти продължават да бъдат радиоактивни и след като пациента напусне болницата. Поради тази причина, в продължение на 2 месеца, пациента не трябва да има повече от 5 минути контакт с деца или бременни жени;

По подобен начин, хората, които са лекувани със системна лъчетерапия трябва да следват основни съвети за безопасност. Ето основните такива за първите няколко дни след прилагане на лечението:

 • Да се измиват ръцете след използване на тоалетната;
 • Да се използва отделна посуда и кърпи за лице;
 • Да се пият много течности, за да изчистите остатъците от радиоактивен материал от тялото;
 • Да се избягва сексуален контакт;
 • Да се опитат да избягват контакт с бебета, деца и бременни жени;

Въпроси, които да зададете на лекуващия Ви екип:

 • Кой тип лъчетерапия е подходящ за моето заболяване и защо?
 • Каква е крайната цел на лечението с лъчетерапия? Да унищожи тумора, да ми помогне да се чувствам по-добре или и двете?
 • Колко ще продължи лечението? Колко често ще имам курс на лъчетерапия?
 • Ще имам ли нужда от мрежеста маска или нещо други преди старта на лечението? Може ли да опишете процеса?
 • Къде ще ми бъде проведено лечението?
 • Какви краткосрочни странични ефекти мога да очаквам по време на лъчетерапията?
 • Какво може да се направи, за да се облекчат тези странични ефекти?
 • С кого да обсадя страничните ефекти, които усещам? Кога?
 • Как това лечение ще се отрази на ежедневието ми? Ще мога ли да работя и да изпълнявам обичайните си активности?
 • Какви са възможните дългосрочни странични ефекти от приложения ми тип лъчетерапия?
 • Към кого да се обърна ако имам въпроси или проблем?
 • Кога ще разберем дали лечението с лъчетерапия дава резултат? Как?

Източник: https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated/radiation-therapy/what-radiation-therapy