Клинични проучвания

Защо остеосаркома образува метастази?

Лечението на едно раково заболяване става по-трудно след появата на метастази или ако тумора се е разпространил извън органа, където е възникнал първоначално. Особено при …

Защо остеосаркома образува метастази? Повече »

Научно проучване показва, че Ифосфамид може да бъде успешно лечение при някои пациенти със Сарком на Юинг

Научно проучване показва, че Ифосфамид може да бъде успешно лечение при някои пациенти със Сарком на Юинг

Нови открития от голямо клинично проучване биха могли да помогнат на лекари и пациенти, които са с рецидиви или са резистенти към лечение на сарком …

Научно проучване показва, че Ифосфамид може да бъде успешно лечение при някои пациенти със Сарком на Юинг Повече »

Ново изследване, целящо имунотерапията да бъде ефективна възможност за лечение на пациенти с остеосарком

Ново проучване ще изследва дали имунотерапията може да е ефективен начин за лечение на остеосарком

Въвеждането на имунотерапия драматично подобрило перспективата за пациенти с няколко типа ракови заболявания, които преди това са имали много ниски нива на преживяемост. Тази перспектива …

Ново проучване ще изследва дали имунотерапията може да е ефективен начин за лечение на остеосарком Повече »