Второ мнение – изключително важно при саркома

Второ мнение – изключително важно при саркома

Съвет: Не пристъпвайте към лечение, преди да е ясна и точна диагнозата, потвърдена с ДВЕ независими хистологични изследвания.

Ако двете мнения не съвпадат, търсете ТРЕТО мнение.

Първата стъпка към успешното лечение на всяко заболяване е да се определи с какво точно се борим. Особено когато става въпрос за ново-образувание. Хистологичният анализ може да даде безценна информация относно прогнозата за развитие на заболяването, точния тип образувание и неговия произход, степента на злокачественост. Всяко туморно образуване, независимо дали е доброкачествено или злокачествено, има своите характеристики и различните състояния изискват различен тип и стратегия на лечение. Поради спецификата на анализите, хистологичните изследвания се базират на визуални наблюдения и силно зависят от субективната оценка на специалистите-патолози. Това става причина за твърде честите грешки в тази област и последващото поставяне на грешни диагнози. Много често е необходимо да се потърси второ мнение от друг специалист, за да се потвърди диагнозата и плана за лечение, тъй като евентуална грешка може доведе до нежелани последствия.

Първият етап на анализа е свързан с определяне на това дали образуванието е злокачествено и от какъв тип е, вторият етап от хистологията, наречен имунохистохимия, има за цел определяне на характеристиките на образуванието. Целта винаги е една и съща – правилен избор на терапия и определяне на лечение – химиотерапия, лъчетерапия и др. Третият етап (ин ситу хибридизация) се прилага само на пациенти, при които липсва категоричен резултат от първите два етапа, полученият резултат при третия етап е точен и ясен и дава отговор, когато има съмнения за гранични стойности.

Хистологията е микроскопски анализ и резултатът силно зависи от оценката на специалистите-патолози, както и от правилната стратегия за анализ. Грешка при диагностицирането може да доведе до неефективно лечение и последващи усложнения. Затова винаги се препоръчва второ мнение относно диагностиката на образуванието, особено в случаите с неясна и двусмислена първична диагноза и/или при диагностицирани редки туморни образувания.

Необходимостта от второ и последващо лекарско мнение, особено в онкологията, се потвърждава и от Световната здравна организация. Когато се наложи да се правят редица изследвания, е важно да се знае, че колкото и да е надежден апаратът, с който са направени, най-важен е специалистът, който ще ги разчете. Добре е те да се направят в големите специализирани центрове по образна диагностика, където минава огромен поток пациенти, а лекарите имат дълъг опит в разчитането. Но едно мнение не стига. В онкологията правилото за второ мнение тежи особено. То е валидно в много серозна степен за хистологичното изследване. Където и да сте го направили, в която и болница в страната да са ви изследвали, проверете го още веднъж, съответно и в специализираните болници и клиники, където лекарите са тясно профилирани.

Това може да се случи както в България, така и в чужбина. В страната ни има професионални лаборатории с добри специалисти, които работят на много високо ниво.